И любовта е музика.    Най-прекрасната на този свят. Желана от всички - изпълнители и слушатели, млади и стари. Но щастлив е с нея единствено само този от нас, който с цялото си сърце и душа я изпълнява, а и с неувяхваща страст, я слуша до края на живота си. М.Бенев // ТВОРБИ // ТВОРБИ //  КОНТАКТ //  КОНТАКТ //  ЗА МЕН //  ЗА МЕН // За мен ...
                           ...   " Обичаме   Ви   като   живота "   пише   през   2001   година   в   писмото   си   до   Мишо   Бенев   -   момчето   с   отдавна вече   побелели   коси,   в   чиито   очи   още   гори   огънят   на   юношата   от   преди   60   години,   изтъкнатият   немски писател   и   драматург   Курт   Флатоу    -   отличен   с   Почетен   кръст   и   орден   за   заслугите   му   към   тогавашната   ФРГ както и на много други награди и отличия за цялостното му творчество. Мишо   Бенев    е   роден   през   четеридесетте   години   в   краят   на   миналото   хилядолетие   или   да   бъда   по- точен,   четиредесета   година   на   миналия   век,   в   едно   живописно   и   колоритно,   с   несравнима   атмосфера   и   дух село Скандалото   ( http://www.skandaloto.eu/  ) , в Троянския балкан. Като      всички   младежи   по   това   време,   току   що   завършили   средното   си   образование,   той   отива   "доброволно   и с   неописуем   ентусиазъм"   с   първия   комсомолски   набор   в   казармата.   Отбил   военната   си   повинност   учи   в институт   за   прогимназиялни   учители,   след   което   записва   задочно   немска   филология   в   университета   "Кл. Охридски"   -   София.   След   звършване   на   университета   преподава   немски   език   в   различни   средни   училища   и техникуми    в    гр.    Плевен.    Още    като    студент    превежда    от    немски    език    малки    разкази    и    хумористични материяли   за   различни   вестници   и   не   след   дълго   се   появяват   първите   му   произведения,   които   намират радушен прием у читателите. Любовта   му   още   от   дете   към   народната   музика,   баща   му   е   бил   музикант   и   известен   изпълнител   на   народни песни   в   неговия   край,   бележи   неговия   трудов   път.   Започва   работа   като   учител   по   пеене   и   музика,   ръководи различни   ученически   и   самодейни   хорови   състави,   битови   групи,   свири   на   акордеон.   Пише   разкази,   новели и   романи.   Междувременно   се   специализира   в   превод   на   немска   техническа   литература.   Това   го   довежда   на работа   като   преводач   в   бившия   комбиннат   за   ядрена   техика   в   Плевен,   като   същевременно   отговаря   и   за   по- нататъшната квалификация на инженери и работници при комбината.   Трудностите   в   живота,   пред   които   се   изправя   по-късно   го   принуждават   да   потърси   препитание   за семейството   си   в   Австрия.   Там   превежда   от   немски   за   българския   театър   комедиите   " Да-а!   Такъв   съм   аз! " от   Х анс   Йоахим   Прайл       и      " Една   много,   много   дълага   събота "   на   изтъкнатия   немски   писател   и   драматург Курт Флатоу , с когото дълго време е в творчески връзки. Разочарован   от   отношението   на   обикновените   хора,   както   и   на   институциите   към   чужденците   в   Австрия, той се връща от там след повече от 20 години завинаги в България.
А за тези от всички Вас, които сте разгледали уебсайт-а ми, Ви подарявам  романът "На педя от вечността" - една от любимите ми книги. Ще ми бъде приятно да се свържите с мен и да споделите впечетленията си!
 BEN PLUS MEDIA
// ТВОРБИ // ТВОРБИ //  КОНТАКТ //  КОНТАКТ //  ЗА МЕН //  ЗА МЕН // За мен ...
                     ...   " Обичаме   Ви   като   живота "   пише   през   2001   година   в   писмото   си   до   Мишо   Бенев   - момчето   с   отдавна   вече   побелели   коси,   в   чиито   очи   още   гори   огънят   на   юношата   от преди   60   години,   изтъкнатият   немски   писател   и   драматург   Курт   Флатоу    -   отличен   с Почетен   кръст   и   орден   за   заслугите   му   към   тогавашната   ФРГ   както   и   на   много   други награди и отличия за цялостното му творчество. Мишо Бенев е роден през четеридесетте години в краят на миналото хилядолетие или да бъда по-точен, четиредесета година на миналия век, в едно живописно и колоритно, с несравнима атмосфера и дух село Скандалото (http://www.skandaloto.eu/), в Троянския балкан. Като      всички   младежи   по   това   време,   току   що   завършили   средното   си   образование,   той отива    "доброволно    и    с    неописуем    ентусиазъм"    с    първия    комсомолски    набор    в казармата.   Отбил   военната   си   повинност   учи   в   институт   за   прогимназиялни   учители, след   което   записва   задочно   немска   филология   в   университета   "Кл.   Охридски"   -   София. След   звършване   на   университета   преподава   немски   език   в   различни   средни   училища   и техникуми   в   гр.   Плевен.   Още   като   студент   превежда   от   немски   език   малки   разкази   и хумористични   материяли   за   различни   вестници   и   не   след   дълго   се   появяват   първите   му произведения, които намират радушен прием у читателите. Любовта   му   още   от   дете   към   народната   музика,   баща   му   е   бил   музикант   и   известен изпълнител   на   народни   песни   в   неговия   край,   бележи   неговия   трудов   път.   Започва работа   като   учител   по   пеене   и   музика,   ръководи   различни   ученически   и   самодейни хорови   състави,   битови   групи,   свири   на   акордеон.   Пише   разкази,   новели   и   романи. Междувременно   се   специализира   в   превод   на   немска   техническа   литература.   Това   го довежда   на   работа   като   преводач   в   бившия   комбиннат   за   ядрена   техика   в   Плевен,   като същевременно   отговаря   и   за   по-нататъшната   квалификация   на   инженери   и   работници при комбината.   Трудностите   в   живота,   пред   които   се   изправя   по-късно   го   принуждават   да   потърси препитание   за   семейството   си   в   Австрия.   Там   превежда   от   немски   за   българския театър   комедиите   " Да-а!   Такъв   съм   аз! "   от   Х анс   Йоахим   Прайл       и      " Една   много, много дълага събота " на изтъкнатия немски писател и драматург Курт Флатоу , с когото дълго време е в творчески връзки. Разочарован   от   отношението   на   обикновените   хора,   както   и   на   институциите   към чужденците   в   Австрия,   той   се   връща   от   там   след   повече   от   20   години   завинаги   в България.
 BEN PLUS MEDIA Всички материали, книги, статии и снимки публикувани на сайта, са със запазени авторски права. И любовта е музика.    Най-прекрасната на този свят. Желана от всички - изпълнители и слушатели, млади и стари. Но щастлив е с нея единствено само този от нас, който с цялото си сърце и душа я изпълнява, а и с неувяхваща страст, я слуша до края на живота си. М.Бенев
А за тези от всички Вас, които сте разгледали уебсайт-а ми, Ви подарявам романът "На педя от вечността" една от любимите ми книги (за целта посетет уебсайта ми на Вашия компютър). Ще ми бъде приятно да се свържите с мен и да споделите впечетленията си!
// ТВОРБИ // ТВОРБИ //  КОНТАКТ //  КОНТАКТ //  ЗА МЕН //  ЗА МЕН // За мен ...
                           ...   " Обичаме   Ви   като   живота "   пише   през   2001 година    в    писмото    си    до    Мишо    Бенев    -    момчето    с отдавна   вече   побелели   коси,   в   чиито   очи   още   гори огънят   на   юношата   от   преди   60   години,   изтъкнатият немски   писател   и   драматург   Курт   Флатоу    -   отличен   с Почетен     кръст     и     орден     за     заслугите     му     към тогавашната   ФРГ   както   и   на   много   други   награди   и отличия за цялостното му творчество. Мишо   Бенев    е   роден   през   четеридесетте   години в   краят   на   миналото   хилядолетие   или   да   бъда   по- точен,   четиредесета   година   на   миналия   век,   в   едно живописно   и   колоритно,   с   несравнима   атмосфера   и дух    село    Скандалото     ( http://www.skandaloto.eu/ ) ,    в Троянския балкан. Като        всички    младежи    по    това    време,    току    що завършили     средното     си     образование,     той     отива "доброволно    и    с    неописуем    ентусиазъм"    с    първия комсомолски   набор   в   казармата.   Отбил   военната   си повинност   учи   в   институт   за   прогимназиялни   учители, след    което    записва    задочно    немска    филология    в университета   "Кл.   Охридски"   -   София.   След   звършване на   университета   преподава   немски   език   в   различни средни   училища   и   техникуми   в   гр.   Плевен.   Още   като студент    превежда    от    немски    език    малки    разкази    и хумористични   материяли   за   различни   вестници   и   не след    дълго    се    появяват    първите    му    произведения, които намират радушен прием у читателите. Любовта   му   още   от   дете   към   народната   музика,   баща му   е   бил   музикант   и   известен   изпълнител   на   народни песни   в   неговия   край,   бележи   неговия   трудов   път. Започва    работа    като    учител    по    пеене    и    музика, ръководи   различни   ученически   и   самодейни   хорови състави,    битови    групи,    свири    на    акордеон.    Пише разкази,     новели     и     романи.     Междувременно     се специализира     в     превод     на     немска     техническа литература.   Това   го   довежда   на   работа   като   преводач в   бившия   комбиннат   за   ядрена   техика   в   Плевен,   като същевременно      отговаря      и      за      по-нататъшната квалификация      на      инженери      и      работници      при комбината.   Трудностите   в   живота,   пред   които   се   изправя   по- късно    го    принуждават    да    потърси    препитание    за семейството   си   в   Австрия.   Там   превежда   от   немски   за българския   театър   комедиите   " Да-а!   Такъв   съм   аз! " от    Х анс    Йоахим    Прайл         и        " Една    много,    много дълага    събота "    на    изтъкнатия    немски    писател    и драматург   Курт   Флатоу ,   с   когото   дълго   време   е   в творчески връзки. Разочарован    от    отношението    на    обикновените хора,    както    и    на    институциите    към    чужденците    в Австрия,    той    се    връща    от    там    след    повече    от    20 години завинаги в България.
А за тези от всички Вас, които сте разгледали уебсайт- а ми, Ви подарявам романът "На педя от вечността" една от любимите ми книги (за целта посетет уебсайта ми на Вашия компютър). Ще ми бъде приятно да се свържите с мен и да споделите впечетленията си!
И любовта е музика.    Най-прекрасната на този свят. Желана от всички - изпълнители и слушатели, млади и стари. Но щастлив е с нея единствено само този от нас, който с цялото си сърце и душа я изпълнява, а и с неувяхваща страст, я слуша до края на живота си. М.Бенев  BEN PLUS MEDIA Всички материали, книги, статии и снимки публикувани на сайта, са със запазени авторски права.